Vedlikeholdsrutiner.

Høsten melder på ny sin ankomst, har du planlagt vedlikehold for din båtmotor i år? En av forutsetningene for godt vedlikehold er tid, vi er derfor av den oppfatning at høsten er den [...]