Varmeveksleren i en båtmotor har samme oppgave som radiatoren har i en bil.
Den har som oppgave å overføre varmen i motoren til sjøvannet som sirkulerer gjennom den.

Dette er en avgjørende prosess, da en motor som går varm i mange tilfeller potensielt kan få flere kostbare følgefeil.

Mange motorprodusenter har derfor angitt ett intervall for rengjøring av denne, for å forhindre driftsstans eller andre uheldige feil ved motoren.

I mange tilfeller dreier det seg om avleiringer fra motorens kjølevann, eller kalkdannelse og skjell fra sjøvannet som sirkulerer gjennom den.
I noen tilfeller, der impeller har havarert under drift – vil man ofte finne igjen rester av impeller foran kjølekanalene i selve varmeveksleren.

På noen motorer er rengjøring av motorens kjølesystem mer omfattende enn andre.
Det kan derfor være lurt å bremse dannelsen av avleiringer i kjølesystemet, ved å sørge for at kjølevæsken skiftes regelmessig. Selv om rens av varmeveksleren på ett tidspunkt er uunngåelig.

Farge på kjølevæske kan i mange tilfeller være en god indikator på hvorvidt rengjøring av varmeveksler er nødvendig. Er væsken klar og gjennomsiktig er dette ett godt tegn, skulle den være tåkete eller mørk i fargen er dette et tegn på at kjølesystem bør rengjøres. Desto mørkere den er, jo mer prekært er det å få rengjort kjølesystemet.