Selv om ordet «Service» for de fleste betyr skifte av olje, så innebærer det en rekke andre ting.

Når man gjennomfører en service, kontrollerer man også motorens systemer og innretninger. Eksempel tilstand på motorens kjølesystem, som sammen med drivstofftilførsel er den vanligste årsaken til motorproblemer.

Videre er det også viktig å kontrollere drivreimer, motorens elektriske anlegg og innfesting av motor og gear. Grunnen til at man ved en service kontrollerer disse punktene er å avdekke mulige feil før sesongen begynner, slik at man har god nytte av båten hele sesongen.

En godt vedlikeholdt og ettersett motor, har i mindre grad behov for kostbare reparasjoner. Dette med bakgrunn i at de aller fleste feil ved en motor, kan få store følgeskader dersom det ikke blir utbedret innen rimelig tid.

Skulle du imidlertid føle at kunnskapen ikke strekker til, utfører vi mer en gjerne service for deg!