Periodisk vedlikehold

Selv om ordet «Service» for de fleste betyr skifte av olje, så innebærer det en rekke andre ting. Når man gjennomfører en service, kontrollerer man også motorens systemer og innretninger. Eksempel tilstand på motorens kjølesystem, [...]