Plutselig var høsten her, og båten er klar for en velfortjent hvile. Med dette hører en rekke arbeidsoppgaver som stille og rolig steller seg i kø.

Aller viktigst er det kanskje med det som danner grunnlaget for en problemfri sommer. Selv om mange kanskje tar lett på vinterkonservering, så er dette en av de tingene som sørger for at kjølesystemet opprettholder sin funksjon.

Selv om alle vannavkjølte motorer har behov for dette, så finnes det allikevel forskjeller.

En sjøvannsavkjølt motor, har for eksempel sjøvann i alle motorens innvendige kanaler.

En ferskvannsavkjølt motor, har derimot kun sjøvann i varmeveksler, og i utløpet ned til eksosen.

Fremgangsmåte ved konservering er derfor noe forskjellig på disse systemene. En sjøvannsavkjølt motor, er nødt til å gå lenge nok til at den oppnår driftstemperatur. Dette er fordi termostaten må åpne for at kjølevannet skal kunne sirkulere fritt i kjølesystemet.

En ferskvannskjølt motor har kun kjølevæske i det «indre» systemet, og termostaten sitter derfor i ett bad av frostvæske. Her skyller vi først gjennom med ferskvann, for så å skylle gjennom med kjølevæske. Dette gjør vi for å sikre at ikke det ligger igjen vann som kan fryse, og dermed også ødelegge varmeveksler og andre steder hvor vann gjerne vil samles.

Det er nemlig ikke så lett å få kjølesystemet helt tomt for vann, det samme gjelder lyddempere og eksosslanger.

Felles for begge typer motorer er at de trenger frostvæske i sjøvannskjølte områder, for ikke å fryse eller sprekke. Slike skader kan gjerne bli kostbare å utbedre.

Ferskvannssystemer om bord er selvfølgelig også noe man må tenke på før frosten kommer. Dette inneholder naturligvis store mengder vann.

Her det ikke anbefalt å fylle med frostvæske, og det gjelder å tømme så godt man kan. Her kan det også være lurt å koble fra blandebatterier, dusjhoder og kraner. Slik at vannet har mest mulig fri vei å ekspandere på når det fryser.

Ikke tenk for mye på hvilken frostvæske du skal benytte, dens eneste oppgave i vinter er å ikke fryse. Jo billigere jo bedre, dette kommer du ikke unna uten å søle!

Det er nå du legger grunnlaget for en problemfri vårpuss og båtsommer